مهراوه شریف یکی از هنرمندان پرشین بلاگ با پستی به نام تضاد وبلاگ خودش رو به روز کرده است . در قطعه اول این نوشته با این جمله شروع می شود که :

دو خطِ موازیِ قرمز ,

کوتاه و بی رحم ,

از همین جا می شود تشخیص داد که چه تضادی حاکم بر فضای نوشته موجود است .  که نویسنده این را بوجود اورده است.

در جایی دیگر از این نوشته می خوانیم :

این روزها در فضایی به سر می برم که به  شدت به تضاد  آمیخته شده 

اطرافم پر شده از کودکان تازه متولد شده  ...  بیماران در حالِ احتضار ...

بوی تولد ... بوی مرگ

بودن ... یا ... نبودن

مهراوه توانسته با اتفاقاتی که در اطرافش شکل گرفته به خبی این تضادی که بین رفتارها هست را در غالب یک پست نشان خواننده اش بدهد .

برای ادامه خواندن این نوشته به این ادرس که وبلاگ مهراوه هست بروید .

وبلاگ مهراوه شریف