در پی اعلام نام نامزدهای نهایی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز تبلیغات

رسمی انتخاباتی، خانه سینما با انتشار هفت پرسش، خواستار پاسخگویی نامزدها به

این پرسش‌ها شد و از جمله از آنان خواست تا مشخص کنند که ممیزی در تولید و

نمایش آثار هنری را چگونه می‌بینند.

خانه سینما پیش از طرح پرسش‌ها، بر اهمیت حضور و مشارکت همه جانبه سینماگران

در انتخابات و لزوم شفاف‌سازی دیدگاه‌های نامزدها تأکید کرده است.

محمود احمدی‌نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی هر چند به طور

کلی برنامه‌ها و شعارهایی را در زمینه سیاست‌های فرهنگی خود در صورت پیروزی

مطرح کرده‌اند، اما هنوز به طور مشخص و جزیی به بحث درباره مسایل فرهنگی و هنری

و برنامه‌های خود برای رفع مشکلات موجود نپرداخته‌اند.

همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات، هنرمندان نیز با موضع‌گیری‌های متفاوت،

دیدگاه‌های خود را درباره انتخابات و حمایت از یکی از نامزدها مطرح کرده اند، اما این

نخستین بار است که یک نهاد صنفی هنرمندان با طرح پرسش‌های خود به صورت

علنی، خواستار پاسخگویی نامزدها و روشن شدن شیوه‌های مدیریتی نظام فرهنگی و

هنری به ویژه سینما شده است.

خانه سینما از چهار نامزد انتخاباتی خواسته است که به این پرسش پاسخ دهند که

ممیزی در تولید و نمایش آثار هنری به ویژه سینما را چگونه می‌بینند و چه ساز و کاری را

برای اعمال آن برمی‌گزینند.

در پرسشی دیگری، از نامزدها پرسیده شده: «اشتغال به تولید و عرضه در فعالیت‌های

هنری به ویژه سینما را حق می‌دانید و یا امتیاز؟ ساختار حقوقی و عملکرد دستگاه‌های

اجرایی متکفل این عرصه، کدام گزینه را برگزیده است؟»

خانه سینما همچنین از آنان خواسته است تا بگویند که برنامه‌های مشخصشان برای

رونق اقتصاد هنر به ویژه قلمرو سینما چیست و جست‌وجوی سهم تولیدات سینمایی

ایران در جهان را چگونه دنبال می‌کنند.

تعیین زمانی برای اجرای طرح بیمه بیکاری هنرمندان، حمایت از حقوق مادی و معنوی

هنرمندان و آثار سینمایی و ارزیابی ساختار، اهداف و برنامه‌های نظام موجود اداری حوزه

فرهنگ از دیگر محورهای سئؤالات خانه سینما از چهار نامزد ریاست جمهوری است.

خانه سینما در آخرین پرسش خود از کاندیداهای ریاست جمهوری خواسته است تا

نامزدهای مورد نظر خود برای تصدی پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را معرفی

کنند.

هیچ یک از چهار نامزد انتخابات هنوز پاسخی به پرسش‌های خانه سینما نداده‌اند.

در روزهای اخیر، علاوه بر موضع‌گیری‌های هنرمندان به سود یکی از نامزدها، شماری از

هنرمندان حوزه تئاتر نیز خواستار توجه نامزدها و رئیس جمهوری آینده به وضعیت

ساختمان تئاتر شهر، به عنوان یکی از اصلی‌ترین نمادهای تهران شده بودند.