درود بر خوانندگان هنردوست

وبلاگ مصاحبه با هنرمندان پرشین بلاگ با پست مصاحبه با " فرزاد حسنی " نویسنده و

روزنامه نگار  وبلاگ نویس پرشین بلاگی به روز شده است.

برای خواندن مصاحبه به لینک وبلاگ مصاحبه که در زیر عکس موجود است مراجعه کنید:

 

" مصاحبه با فرزاد حسنی "