"این تابستان فراموشت کردم" عنوان جدیدترین مجموعه داستان " بهاره رهنما " نویسنده و بازیگر و وبلاگنویس که این روزها در انتظار کسب مجوز بسر می برد ، با همکاری نشر " چشمه "با 7 داستان برای کسب مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده است . وی قصد دارد بعضی از این داستان ها را در قالب نمایش نیز به روی صحنه ببرد .