چه افسانه ی زیبایی... زیباتر از واقعیت .. راستی مگر هر شخصی احساس نمیکند

که نخستین روز بهار گویی نخستین روز آفرینش است؟

کانون هنرمندان پرشین بلاگ فرارسیدن سال نو را خدمت هنرمندان عزیز تبریک

عرض می نماید امیدوارم سال پر رونق هنری در پیش داشته باشید .