وبلاگ آقای سعید پور محمودی ، با سوالی از طرفدارانش به روز شده :

 

سعید پورمحمودی در رادیو یا تلویزیون ؟

پاسختون قطعا تعیین کنندست

 

مطالعه کامل مطلب در وبلاگ آقای سعید پورمحمودی