باشگاه هواداران پرشین بلاگ با همکاری اعضای باشگاه و وبلاگ هنرمندان

برگزار می کند :

  بازدید هنرمندان و وبلاگ نویسان از نمایشگاه رسانه های دیجیتال

با توجه به برپایی نمایشگاه رسانه های دیجیتال ، باشگاه هوادارن پرشین بلاگ در نظر

 دارد تا بازدیدی از این نمایشگاه را در کنار هنرمندان و هنر دوستان و وبلاگ نویسان

برگزار کند .

بدین منظور از تمامی هنرمندان پرشین بلاگ و هنر دوستان و وبلاگ نویسان علاقه مند

 به بازدید از نمایشگاه رسانه های دیجیتال دعوت می شود تا در کنار دیگر وبلاگ

نویسان به این نمایشگاه رفته و بازدیدی دسته جمعی از آنجا داشته باشند.

زمان :     چهار شنبه  مورخ  ١۵ / ٧ / ١٣٨٨

مکان :    خیابان شهید بهشتی ، نبش میر عماد ،  مجتمع تجاری گلدیس ، دفتر پرشین بلاگ ( روبروی مصلی تهران )

 راس ساعت ۴ بعد از ظهر

توجه :

آوردن هر چند نفر همراه بلا مانع است

                                 سیامک ساسانیان _ نگار نیک نفس