نشست نقد و بررسی مجموعه ی "جمعه خیابان ولیعصر"

سروده ی  آرش شفاعی

زمان : دوشنبه 11 آبان -  ساعت 5 بعد از ظهر

مکان : خیابان مفتح جنوبی- روبروی ورزشگاه شهید شیرودی-

خیابان اردلان - کانون ادبیات ایران

بدینوسیله از کلیه هنرمندان و هنردوستان دعوت می شود تا در این

 جلسه حضور به هم رسانند .

                     سیامک ساسانیان _ نگار نیک نفس