در وبگردی های این هفته در لینک هنرمندان پرشین بلاگ با وبلاگی رو به رو شدم که بجز اهل قلم بودن نویسنده این وبلاگ ، مدافع سرسخت زبان پارسی است و بیشتر هم و غم خود را برای زنده نگاه داشتن زبان پارسی گذاشته است .

برای آشنا شدن با این وبلاگ و نویسنده اش هنگامیکه وارد وبلاگش شدید ابتدا توضیحات وبلاگش را بخوانید و بعد پستهای این وبلاگ را .

شما را به خواندن این وبلاگ دعوت می کنم .