محراب دامادی مدیر وبلاگ " هنری 7000 ساله (وبلاگ تخصصی قلمزنی ) " یکی از هنرمندان قلمزنیست که در پرشین بلاگ و بواسطه وبلاگشون عکسهایی از کارهای دستیشون رو در اختیار بازدیدکنندگان گذاشتند . 

خواننده وقتی به وبلاگ وارد می شود گویی به نمایشگاهی آمده و پست به پست به دیدن آثار و لذت بردن از دیدن آثاری که عکسشان در وبلاگ قرارداده شده است خیره میشود .

البته امیدوارم این هنرمند باز به زودی زود عکسی از دیگر آثارشان در وبلاگ قرار دهند و خواننده را مهمان کنند به دیدن هنرشان .