به روزرسانی های هنرمندان

وبلاگ هنرمند گرامی جناب آقای علی ملکی با نوشته ای تحت عنوان "پرفرمنس به عنوان متن" به روز رسانی شده است:

من به طور قطع توجه ام را از متن نمایشی تغییر خواهم داد. و به قطب دیگری از رویداد تئاتر بر می گردم. در خود پرفرمنس که من قبلا به طور مکرر به عنوان متن پرفرمنس استناد می کردم. در صحبت از متن پرفرمنس معنای فرضی این است که پرفرمنس تئاتری به عنوان متن، را حتی میتوان مثال اضافی از متن گرایی تصور کرد. همچنین بر این اشاره دارد که ما تصوری از تئاتر نشانه ای در عبارتهای تحلیل متنی کنیم. نگرش متنی در پرفرمنس به مفهوم کلی افزایشی در متن در تئوری نشانه شناسی در طی چند سال گذشته متصل می شد. عبارتها، حالا در معنای بسیار وسیع تری از زبان شناسی سنتی اش کاربرد ادبی در نظر گرفته می شود یا حتی کاربرد رایج اش در زبان شناسی متنی از دیدگاه...

 

مطالعه کامل مطلب در وبلاگ علی ملکی

/ 0 نظر / 8 بازدید